SilkDecor
A A A

 

Úèel a vlastnosti
SILK DECOR TGA je prestí¾na dekoratívna masa s efektom pripomínajúcim benátske štuky, je originálne elegantná, jemná a pohlcuje odrá¾ané svetlo. Vïaka svojej elegancii je tou pravou voµbou pre pou¾itie v bytoch, hoteloch, rovnako na prestí¾ne interiérové úpravy. SILK DECOR TGA je vhodný do interiérov moderných, ale aj historických. SILK DECOR TGA je dekoratívne pokrytie stien, netoxické, organické, priepustné pre vodné pary, vodou riediteµné, dostupné v širokej škále farieb. SILK DECOR TGA umo¾òuje vytvori» efekty predtým nedosiahnuteµné s tradiènými systémami pokrytia, na aplikáciu sa odporúèa profesionálny dekoratér, ktorý má šancu dosiahnu» rôzne efekty na ka¾dej z týchto dekorácií a prispôsobi» ju pre všetky typy interiérov.


DEKORÁCIU ODPORÚÈAME DA« APLIKOVA« PROFESIONÁLOM/DEKORATÉROM.

 

FARBY

 

SILK DECOR TGA baza SILVER

 • Aksamitna masa per³owaAksamitna masa per³owa

  SVD 01S

 • Aksamitna masa per³owaAksamitna masa per³owa

  SVD 02S

 • Aksamitna masa per³owaAksamitna masa per³owa

  SVD 03S

 • Aksamitna masa per³owaAksamitna masa per³owa

  SVD 04S

 • Aksamitna masa per³owaAksamitna masa per³owa

  SVD 05S

 • Aksamitna masa per³owaAksamitna masa per³owa

  SVD 06S

 • Aksamitna masa per³owaAksamitna masa per³owa

  SVD 07S

 • Aksamitna masa per³owaAksamitna masa per³owa

  SVD 08S

 • Aksamitna masa per³owaAksamitna masa per³owa

  SVD 09S

 • Aksamitna masa per³owaAksamitna masa per³owa

  SVD 10S

 • Aksamitna masa per³owaAksamitna masa per³owa

  SVD 11S

 • Aksamitna masa per³owaAksamitna masa per³owa

  SVD 12S

 • Aksamitna masa per³owaAksamitna masa per³owa

  SVD 13S

 • Aksamitna masa per³owaAksamitna masa per³owa

  SVD 14S

 • Aksamitna masa per³owaAksamitna masa per³owa

  SVD 15S

 

SILK DECOR TGA baza GOLD

 • Aksamitna masa per³owaAksamitna masa per³owa

  SVD 01G

 • Aksamitna masa per³owaAksamitna masa per³owa

  SVD 02G

 • Aksamitna masa per³owaAksamitna masa per³owa

  SVD 03G

 • Aksamitna masa per³owaAksamitna masa per³owa

  SVD 04G

 • Aksamitna masa per³owaAksamitna masa per³owa

  SVD 05G

 

SILK DECOR TGA baza PERLE

 • Aksamitna masa per³owaAksamitna masa per³owa

  SVD 01P

 • Aksamitna masa per³owaAksamitna masa per³owa

  SVD 02P

 • Aksamitna masa per³owaAksamitna masa per³owa

  SVD 03P

 • Aksamitna masa per³owaAksamitna masa per³owa

  SVD 04P

 • Aksamitna masa per³owaAksamitna masa per³owa

  SVD 05P

 • Aksamitna masa per³owaAksamitna masa per³owa

  SVD 06P

 • Aksamitna masa per³owaAksamitna masa per³owa

  SVD 07P

 • Aksamitna masa per³owaAksamitna masa per³owa

  SVD 08P

 • Aksamitna masa per³owaAksamitna masa per³owa

  SVD 09P

 • Aksamitna masa per³owaAksamitna masa per³owa

  SVD 10P

 • Aksamitna masa per³owaAksamitna masa per³owa

  SVD 11P

 • Aksamitna masa per³owaAksamitna masa per³owa

  SVD 12P

 • Aksamitna masa per³owaAksamitna masa per³owa

  SVD 13P

 • Aksamitna masa per³owaAksamitna masa per³owa

  SVD 14P

 • Aksamitna masa per³owaAksamitna masa per³owa

  SVD 15P

 

SILK DECOR TGA baza RED

 • Aksamitna masa per³owaAksamitna masa per³owa

  SVD 01R

 • Aksamitna masa per³owaAksamitna masa per³owa

  SVD 02R

 • Aksamitna masa per³owaAksamitna masa per³owa

  SVD 03R

 • Aksamitna masa per³owaAksamitna masa per³owa

  SVD 04R

 • Aksamitna masa per³owaAksamitna masa per³owa

  SVD 05R

 


Mo¾nos» vytvorenia špeciálneho farebného odtieòa na po¾iadanie.
Viacej informácii u predajcov.

ORIENTAÈNÁ CENA SYSTÉMU
Viacej informácii u predajcov.

 
Katalog Silk Decor TGA   Silk Decor TGA - karta techniczna.

 

TGA - vnútorné dekorácie, dekoratívne omietky, ¹tuky, travertín, ozdobné omietky, dekorácie stien, dekoratívny betón, benátske hlinky, ¹trukturované omietky, dekoratívne farby
MENU: O ZnaèkePonuka Realizácie Spolupráca ©koleniaNáradie Stiahni In¹pirácieKontakt
Táto stránka pou¾íva cookies, aby na¹e slu¾by mohli fungova» lep¹ie. Dozvedie» sa viac Rozumiem