PolyGlamour
A A A

 

Účel a vlastnosti
POLY GLAMOUR DECOR TGA je originálne dekoratívne pokrytie obsahujúce viacfarebné plátky na povrchu zafarbeného podkladu. Produkt je dostupný v širokej škále farieb s moľnos»ou vytvorenia rôznych farebných podkladov, čo v kombinácii s rôznymi farbami plátkov umoľňuje prispôsobenie najrozličnejším typom interiérov.
Vďaka svojej odolnosti voči mechanickému poškodeniu a oteruvzdornosti POLY GLAMOUR DECOR TGA sa odporúča na zabezpečenie stien v priestoroch častého pohybu, ako sú vchody, chodby, schodiská, salóniky, učebne a športové zariadenia. POLY GLAMOUR DECOR TGA môľe by» aplikovaný na všetky typy správne pripravených tradičných povrchov: betónových, cementových, drevených, keramických. Tento dekoratívny systém je charakteristický vysokou odolnos»ou voči mechanickému poškodeniu a dobrou umývateµnos»ou.

 
 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 03VA

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 04VA

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 05VA

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 07VA

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 09VA

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 01VB

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 03VB

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 04VB

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 05VB

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 06VB

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 03VC

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 04VC

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 05VC

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 07VC

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 09VC

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 03VD

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 04VD

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 05VD

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 08VD

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 10VD

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 01VE

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 03VE

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 05VE

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 06VE

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 07VE

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 01VF

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 04VF

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 05VF

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 06VF

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 08VF

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 01VG

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 02VG

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 06VG

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 07VG

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 10VG

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 01VH

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 02VH

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 06VH

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 07VH

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 10VH

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 01VI

 • System płatków wielobarwnychSystem płatków wielobarwnych

  PLG 03VI

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 05VI

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 06VI

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 07VI

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 03VJ

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 04VJ

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 05VJ

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 06VJ

 • System płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałkaSystem płatków wielobarwnych nanoszony za pomoc± wałka

  PLG 09VJ

 


 

Moľnos» vytvorenia špeciálneho farebného odtieňa na poľiadanie.
Viacej informácii u predajcov.

 

ORIENTAČNÁ CENA SYSTÉMU
Viacej informácii u predajcov.

 

 
Katalog Poly Glamour Decor TGA   Poly Glamour Decor TGA - karta techniczna.
 

 

TGA - vnútorné dekorácie, dekoratívne omietky, ątuky, travertín, ozdobné omietky, dekorácie stien, dekoratívny betón, benátske hlinky, ątrukturované omietky, dekoratívne farby
MENU: O ZnačkePonuka Realizácie Spolupráca ©koleniaNáradie Stiahni InąpirácieKontakt
Táto stránka pouľíva cookies, aby naąe sluľby mohli fungova» lepąie. Dozvedie» sa viac Rozumiem