RusticoAntiqe
A A A

 

Úèel a vlastnosti
ANTIQE DECOR TGA - unikátna antická metalická farba s perlovým efektom. Starostlivo vybrané minerály a perlové pigmenty dodávajú povrchu starý (antický) vzhµad s metalickým leskom. ANATIQE DECOR TGA ulo¾ené na masu rustikálnu RUSTICO ANTIQA TGA vytvára dekoratívny systém RUSTICO ANTIQE TGA. RUSTICO ANTIQE TGA dotvára krásu starých obrazov a nábytku, tie¾ sa hodí do moderných interiérov, zlepšujúc ich vzhµad. Výsledný povrch má dobrú odolnos» voèi umývaniu, oteru za mokra a zvýšenú priepustnos» pre vodné pary. RUSTICO ANTIQE TGA je ekologický výrobok, vodouriediteµný, vo viacerých odtieòoch.


DEKORÁCIU ODPORÚÈAME DA« APLIKOVA« PROFESIONÁLOM/DEKORATÉROM.

 

FARBY

 

RUSTICO ANTIQE TGA baza SILVER

 • Rustykalny efekt per³owyRustykalny efekt per³owy

  RA 01 SD

 • Rustykalny efekt per³owyRustykalny efekt per³owy

  RA 02 SD

 • Rustykalny efekt per³owyRustykalny efekt per³owy

  RA 03 SD

 • Rustykalny efekt per³owyRustykalny efekt per³owy

  RA 04 SD

 • Rustykalny efekt per³owyRustykalny efekt per³owy

  RA 05 SD

 • Rustykalny efekt per³owyRustykalny efekt per³owy

  RA 06 SD

 • Rustykalny efekt per³owyRustykalny efekt per³owy

  RA 07 SD

 • Rustykalny efekt per³owyRustykalny efekt per³owy

  RA 08 SD

 • Rustykalny efekt per³owyRustykalny efekt per³owy

  RA 09 SD

 • Rustykalny efekt per³owyRustykalny efekt per³owy

  RA 10 SD

 

RUSTICO ANTIQE TGA baza GOLD

 • Rustykalny efekt per³owyRustykalny efekt per³owy

  RA 01 GD

 • Rustykalny efekt per³owyRustykalny efekt per³owy

  RA 02 GD

 • Rustykalny efekt per³owyRustykalny efekt per³owy

  RA 03 GD

 • Rustykalny efekt per³owyRustykalny efekt per³owy

  RA 04 GD

 • Rustykalny efekt per³owyRustykalny efekt per³owy

  RA 05 GD


ORIENTAÈNÁ CENA SYSTÉMU
Viacej informácii u predajcov.

 
Katalog Rustico Antiqe TGA   Rustico Antiqe TGA - karta techniczna.

 

TGA - vnútorné dekorácie, dekoratívne omietky, ¹tuky, travertín, ozdobné omietky, dekorácie stien, dekoratívny betón, benátske hlinky, ¹trukturované omietky, dekoratívne farby
MENU: O ZnaèkePonuka Realizácie Spolupráca ©koleniaNáradie Stiahni In¹pirácieKontakt
Táto stránka pou¾íva cookies, aby na¹e slu¾by mohli fungova» lep¹ie. Dozvedie» sa viac Rozumiem