ArticaDecor
A A A

 

Úèel a vlastnosti
ARTICA DECOR TGA je unikátna perlová benátska hlinka s efektom èiernym-perlovým. Správne vybrané minerály a perle»ové pigmenty jej dodávajú efekt starého vzhµadu s metalickým leskom, s výraznými èiernymi škvrnami. Tento produkt sa hodí pre skrášlenie interiéru v antickom štýle, tak tie¾ je vhodný pre moderné interiéri obohacujúc ich vzhµad. ARTICA DECOR TGA je vysoko kvalitný dekoratívny produkt. Výsledný povrch má dobrú odolnos» voèi umývaniu, oteru za mokra a má zvýšenú priepustnos» pre vodné pary. ARTICA DECOR TGA je ekologický výrobok, vodouriediteµný, vo viacerých odtieòoch.

 

FARBY

 

ARTICA DECOR TGA baza SILVER

 • Per³owa farba weneckaPer³owa farba wenecka

  AD 01 SDB

 • Per³owa farba weneckaPer³owa farba wenecka

  AD 02 SDB

 • Per³owa farba weneckaPer³owa farba wenecka

  AD 03 SDB

 • Per³owa farba weneckaPer³owa farba wenecka

  AD 04 SDB

 • Per³owa farba weneckaPer³owa farba wenecka

  AD 05 SDB

 • Per³owa farba weneckaPer³owa farba wenecka

  AD 06 SDB

 • Per³owa farba weneckaPer³owa farba wenecka

  AD 07 SDB

 • Per³owa farba weneckaPer³owa farba wenecka

  AD 08 SDB

 • Per³owa farba weneckaPer³owa farba wenecka

  AD 09 SDB

 • Per³owa farba weneckaPer³owa farba wenecka

  AD 10 SDB

 

ARTICA DECOR TGA baza GOLD

 • Per³owa farba weneckaPer³owa farba wenecka

  AD 01 GDB

 • Per³owa farba weneckaPer³owa farba wenecka

  AD 02 GDB

 • Per³owa farba weneckaPer³owa farba wenecka

  AD 03 GDB

 • Per³owa farba weneckaPer³owa farba wenecka

  AD 04 GDB

 • Per³owa farba weneckaPer³owa farba wenecka

  AD 05 GDB

 


ORIENTAÈNÁ CENA SYSTÉMU
Viacej informácii u predajcov.

 
Katalog Artica Decor TGA   Artica Decor TGA - karta techniczna.

 

TGA - vnútorné dekorácie, dekoratívne omietky, ¹tuky, travertín, ozdobné omietky, dekorácie stien, dekoratívny betón, benátske hlinky, ¹trukturované omietky, dekoratívne farby
MENU: O ZnaèkePonuka Realizácie Spolupráca ©koleniaNáradie Stiahni In¹pirácieKontakt
Táto stránka pou¾íva cookies, aby na¹e slu¾by mohli fungova» lep¹ie. Dozvedie» sa viac Rozumiem